- اساس امپراطوری های قدیم 

                                     قدرت نظامی ، جمعیت و موارد مشابه  بوده .

 

- اساس امپراطوری های 4 قرن اخیر

                               قدرت نظامی ، سیاسی ،اقتصادی  و صنعتی و... .

 

- اساس امپراطوری های اخیر

                                قدرت اطلاعاتی ،علمی ،،سیاسی اقتصادی و...    

.....

 

- در داخل کشورها  و شهرهای بزرگ امپراطوری هایی تشکیل شده

 

     که گاهی معلوم و مشخص هستند

                            و چه بسا از حکومتها قدرتمندتر هستند.

                                                      مثل شرکتهای بزرگ و سازمانهای بزرگ

 

- در داخل شهرهای بزرگ

امپراطوری هایی نامرئی ولی واقعی

                  که حاصل رقابت های اهالی یک یا چند منطقه یا محل هستند.

 

                                   گاهی معلوم و مشخص هستند

                                  گاهی نا معلوم و نامشخص هستند

 

اینها کارآفرینان بزرگی برای شهرها و دولتها هستند .

 

 مثل امپراطوری دریانی ها (روستای دریان از توابع شبستر از استان آذربایجان شرقی است. این روستا براساس سرشماری سال
1385 دارای 2231 نفر جمعیت و 691 خانوار است. دریان در 25 کیلومتری شبستر واقع شده‌است )

                       
فروشگاه‌های عرضه کالاهای خوراکی دریانی درتمامی شهرتهران

همچون شبکه اینترنت گسترش یافته‌اند.

در شمال شهر مجلل‌تر 

و درجنوب شهر کوچک‌تر

ولی همگی «دریانی» هستند..

 

یا مثل امپراطوری زرنقی ها بخش زرنق  از توابع هریس از استان آذربایجان شرقی است. . شهر صنعتی زرنق با جمعیت حدود 7000 نفر و {جمعیت با روستاهای اطراف حدود 12300 نفر }در 20 کیلومتری هریس واقع شده‌است و هنوز رسما بخشدار ندارد.؟!

 

تعویض روغنی های تهران و کرج و اسلامشهر

                                                             و برخی دیگر از شهرها

به صورت  شبکه ای  نا منظم  گسترش یافته‌ اند.