استاد حبیب الله زنجانی :

 

حبیب الله زنجانی متولد ۱۳۱۸ خلخال است.
وی دارای دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه پاریس
و عضو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴ بوده است.
وی از جمعیت شناسان شناخته شده و صاحبنظر کشور است،
 در دهه ۱۳۶۰ بر ضرورت کنترل جمعیت کشور تأکیدکرد
و هم اکنون مدیر مطالعات جمعیت و امور اجتماعی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
دکتر زنجانی از دوره تحصیل دبیرستان به مطالعه کتاب های تاریخی و خصوصاً تاریخ اجتماعی ایران گرایش داشته است
و در بین داوطلبان استان های غربی کشور که مایل به تحصیل در دانشسرای مقدماتی بوده اند مقام نخست کسب می کند.
و بعد از چند سال تدریس ب عنوان معلم در خلخال، تبریز و تهران،‌
علاقه به ادامه تحصیل باعث می شود که در کنکور و آزمون ورودی دانشگاه تبریز شرکت کند.
بنابراین در سال ۱۳۴۵ در رشته ادبیات دانشگاه مذکور پذیرفته و به مدت یک سال به تحصیل می پردازد.
در سال ۱۳۴۶ بعد از دایر شدن رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز و کسب موفقیت در آزمون ورودی، تحصیل در این رشته را آغاز می کند.
 اخذ مدرک لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تبریز، ۱۳۴۹.
 اخذ مدرک فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران، ۱۳۵۱.
 اخذ مدرک دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه پاریس، ۱۹۷۴.
وقایع میانسالی : دکتر زنجانی در سال ۱۳۶۷ درمعیت «کازرونی» وزیر مسکن وقت
درجلسه هیأت دولت حضور پیدامی کند
و توضیح می دهد
    
      اگر کنترل موالید در ایران به اجرا درنیاید
        جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ شمسی به ۱۳۰ میلیون نفر خواهدرسید
 
           و درآن حالت کیفیت و سطح زندگی افراد کاهش خواهدداشت
و اگر کنترل موالیدی پویا صورت بگیرد
                      جمعیت کشور در حد ۱۰۰ میلیون نفر یا کمتر خواهدشد.
او با توجه به زاد و ولد ۱۶ میلیون نفر در سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به این نتیجه گیری رسیده بود و بعد از این توصیه ها برنامه کنترل جمعیت در کشور ما به اجرا درآمد.
او معتقداست درحال حاضر در برخی از استان های کشور همچنان باید سیاست کنترل موالید با جدیت دنبال شود ولی در ۱۶ استان کشور باتوجه به تعمیم سواد و ارتقای سطح سواد زنان و ارتقای آگاهی افراد و خصوصاً زنان دیگر نیازی به تداوم سختگیرانه آن سیاست ها نیست.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : نجانی بعد از بازگشت به کشور ، مدتی مدیربخش مطالعات جمعیت و معاون و سپس سرپرست مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران می شود، مدتی هم به عنوان مدیرگروه آموزش جمعیت شناسی، معاون دانشکده و سرپرست دانشکده علوم اجتماعی تهران فعالیت های علمی و آکادمیک اش را تداوم می بخشد.
درسال ۱۳۶۴ بازنشسته می شود
و هم اکنون مدیر مطالعات جمعیت و اموراجتماعی مرکز مطالعات و تحقیقات و شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی است.
 عضو انجمن بین المللی مطالعات علمی جمعیت از ۱۹۷۶ تاکنون.
 عضو انجمن بین المللی جمعیت شناسان فرانسوی زبان.
عضو انجمن جمعیت شناسی ایران.
سردبیر نامه انجمن جمعیت شناسی ایران.
عضو هیأت تحریریه نشریه اقتصاد ایران.
فعالیتهای آموزشی : دکتر حبیب الله زنجانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴ نیز بوده است و به تدریس پرداخته است.
 
در طرح مطالعاتی منطقه البرزجنوبی قصد دارد مطالعه جمعیت شناسی ۶ استان تهران، سمنان، قم، قزوین، زنجان و مرکزی را بررسی نماید و تحولات جمعیتی این مناطق را تا سال ۱۴۰۰ شمسی معین سازد.
زنجانی در نظریه جدید تحلیل مهاجرت داخلی، به تحلیل جمعیت شناختی و مهاجرت پرداخته و تأکید بر تعلیق فرد به نسل، زمان وقوع واقعه یعنی مهاجرت، تغییر و تحول سنی و جنسی را به صورت مدل درآورده و ارائه کرده است.
تخصص و مهارت او در حوزه های مسکن، مهاجرت و تحلیل جمعیت ایران است.
آرا و گرایشهای خاص : از دید زنجانی، مهاجرت به خارج از کشور الزاماً پدیده ای مخرب و زیانبار نیست. چون این نوع مهاجرت می تواند سطح دانش و آگاهی ایرانیان را ارتقا دهد ولی باید سازوکاری فراهم آورد که امکان بازگشت مهاجران به داخل ایران را عملی سازد و آنها از نیروی خود درجهت بهروزی و توسعه کشور استفاده کنند.
 از دید او، شناخت جمعیت مهمترین ابزار برنامه ریزی است و بدون این ابزار برنامه های توسعه موفقیت لازم را نخواهندداشت.
جمعیت شناسی دارای رویکردهای «محض»، «کاربردی»، «اقتصادی» و «اجتماعی» است که در همه این رویکردها از دیدگاه جمعیت شناسی به موضوعات اقتصادی، مهاجرت، تأهل و مسائلی از این قبیل می پردازند.
.«مسأله پیران و سالخوردگی جمعیت از روزی آغاز می شود که موالید را کنترل کنیم. با چنین کنترلی، سالخوردگی شروع می شود و نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت افزایش پیدامی کند.»
تز دکترایش را نیز درمورد سالخوردگی جمعیت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در ایران می نویسد.
و از آثار وی میتوان به تالیف7 جلد کتاب اشاره داشت
و نیز عضو هیأت مدیره و مشارکت در تهیه کتاب «گیلان»
و مشارکت در تدوین «لغت نامه جمعیت شناسی» از فعالیت های وی است.
آثار :
      *تجلیل جمعیت شناختی ،
      *تقویم تاریخی دموگرافیک ایران ،
      *جمعیت و توسعه ،
      *جمعیت و شهرنشینی در ایران ،
      *جمعیت، توسعه و بهداشت باروری ،
       *گزیده مطالعات جمعیت مجموعه شهری تهران ،
       *لغت نامه جمعیت شناسی