آمار دقیق ! کاربران و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ؟

 

 "سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت" که توسط مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده، 

همواره و به صورت آن لاین وضعیت جاری ضریب نفوذ اینترنت در کشور را

                          به تفکیک استان‌ها

                                            و بر مبنای روش‌‌های دسترسی 

" اینترنت پر سرعت

             اینترنت تلفنی

                     " اینترنت وایمکس

                               " اینترنت تلفن همراه" و

                                         " اینترنت فیبر"

ارائه می‌دهد و تعداد کاربران را معیار تعیین ضریب نفوذ قرار داده است.

بر اساس این گزارش:

         در حالی که این سامانه میان مشترکان و کاربران اینترنت تمایز قائل شده، آمار و ارقام فعلی ثبت شده در این سامانه برای سال 90،
حکایت از

          9 میلیون و 243 هزار و 540 مشترک اینترنت و

         8 میلیون و 387 هزار و 12 کاربر اینترنت ،

 در ایران 73 میلیون و 318 هزار و 661 نفری دارد

و با این ارقام، هم‌اکنون ضریب نفوذ اینترنت کشور را

                             بر اساس کل اتصالات 0.114 ( 11.4 درصد) اعلام می‌کند.

 

همچنین این سامانه ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت را

       با احتساب 2.129.932 مشترک و 1.942.771 کاربر اینترنت پر سرعت

در کشور، عدد 0.026 ( 2.6 درصد) عنوان کرده است.

- طبق آمار این سامانه:

   در شاخص دسترسی اینترنت تلفنی (Dial up)

                              با 1.497.887 مشترک و 433.241 کاربر،

ضریب نفوذ اینترنت تلفنی به عدد 0.006 ( 0.6 درصد) رسیده است.

 

- بنابر این گزارش، سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت، همچنین :

ضریب نفوذ اینترنت را با روش دسترسی وایمکس

با 228.466 مشترک و 623.746 کاربر، حدود 0.009 ( 0.9 درصد)اعلام می‌کند.

 

- همچنین بنا بر اعلام این سامانه:

حدود 1.167.532 نفر در کشور مشترک اینترنت تلفن همراه و

حدود 1.167.532 کاربر اینترنت تلفن همراه هستند

که به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت تلفن همراه 0.016 ( 1.6 درصد) است.

 

-بر اساس این گزارش، این سامانه ضریب نفوذ اینترنت در کشور را

                                       بر اساس روش دسترسی فیبر،

با 4.219.723 مشترک و همان تعداد کاربر، حدود 0.058 ( 5.8 درصد) عنوان کرده .

 

-علاوه بر این، این سامانه، با معرفی استان‌های

                تهران، اردبیل، اصفهان، آذربایجان غربی و گیلان،

به عنوان پنج استان نخست در ضریب نفوذ اینترنت،

به ترتیب استان‌های تهران با ضریب نفوذ 0.463 (46.3 درصد)،

                            اردبیل 0.32 (32 درصد)،

                               اصفهان 0.285 (28.5 درصد)،
                               آذربایجان غربی 0.162 ( 16.2درصد) و

                               گیلان 0.116 ( 11.6 درصد) را به عنوان

استان‌های با بیشترین میزان ضریب نفوذ اینترنت معرفی کرده است.

 

- همچنین بنابه گزارش "سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت" :

به غیر از 5 استان ذکر شده،

ضریب نفوذ اینترنت در 26 استان کشور، کمتر از 10 درصد است.