زندگی خیلی کوتاه است

 

 

حق انتخاب
 

به خاطر سه چیز هیچگاه کسی را مسخره نکنید :

 
      چهره،
                  والدین(پدرومادر)
                                             و زادگاه
 

 
چون انسان هیچ حق انتخابی در مورد آنها ندارد.

 

**********************************

عذر خواهی :


معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست

                     که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است.


معذرت خواهی یعنی

                      اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره.

 

**********************************

 

زندگی خیلی کوتاه است


 
زندگی خیلی کوتاهه،
                          زمان زود میگذره
 
 
                                                هیچ کسی نمیدونه
                                                                       فردا چه اتفاقی میافته.

 
 
 
هرگز همدیگر را تنها نگذارید
 
                         همدیگر را دوست داشته باشید
 

           تحت تاثیر تبلیغات منفی دیگران نباشید

 

/ 0 نظر / 15 بازدید