قاصد تجربه های همه تلخ

 

شعری از استاد "مهدی اخوان ثالث":

 

 

قاصدک هان چه خبر آوردی ؟
                             از کجا وز که خبر آوردی ؟
                                           خوش خبر باشی اما اما
                                                             گرد بام و بر من
                                                                              بی ثمر می گردی . . .

انتظار خبری نیست مرا
                  نه ز یاری نه ز دیّار دیاری
                                 برو آنجا که بود چشم و گوشی با کس
                                                                     برو آنجا که تو را منتظرند

 

 

قاصدک
                در دل من
                               همه کورند و کرند . . .

 

 

دست بر دار از این در وطن خویش غریب
                                   قاصد تجربه های همه تلخ
                                                          با دلم می گوید 
                                                                  که دروغی تو، دروغ
                                                                                 که فریبی تو، فریب !

 

 

قاصدک
             هان ... ولی ... آخر ... ای وای
                                             راستی آیا رفتی با باد . . .
                                                                   با توام آی کجا رفتی ، آی !

 

 

راستی آیا جایی خبری هست هنوز
                                مانده خاکستر گرمی جایی
                                             در اجاقی ــ طمع شعله نمی بندم

                                                                    خردک شرری هست هنوز ؟

 

 

قاصدک
              ابرهای همه عالم شب و روز
                                                           در دلم می گریند . . . .

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید