رتبه رشد اقتصادی کشورهای منطقه در 2010 و 2012

 

نقل از فرارو :

 مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیش بینی رشد اقتصادی،

 رتبه منطقه ای و جهانی کشورها، اعلام کرد:

 رشد اقتصادی ایران در 2012 معادل 36 صدم درصد بوده

     که این وضعیت ایران را در رتبه 23 منطقه ای و 164 جهانی قرار می دهد.

 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان موقعیت شاخص های اقتصادی ایران و جهان و رشد اقتصادی، مطرح کرد:

 رشد اقتصادی فرایندی پایدار است

     که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می یابد

                                         و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.

 

 

افزایش آزادی های مردم در انتخاب از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آنها (به عنوان مثال افزایش در تنوع کالاها و خدمات).

به این ترتیب هرچند تغییرات و دگرگونی های ساختاری در اقتصاد کشور (در چارچوب نظام ارزش های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه) توسعه اقتصادی تلقی می شود.

 

بر اساس مشاهدات جدول پیش بینی می شود

کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت

بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال 2012 تجربه نمایند.

 

 با این حال بر اساس پیش بینی ها،

 ایران در سال 2012 از لحاظ رشد اقتصادی رتبه 23 کشورهای منطقه

                                                             و 164 جهان را خواهد داشت.

 

جدول رشد اقتصادی، رتبه منطقه ای و رتبه جهانی کشورهای منطقه در 2012

 

کشور

رشد اقتصادی

رتبه اقتصادی

رتبه جهانی

عراق

11.14

1

5

افغانستان

7.17

2

20

ازبکستان

7

3

23

ترکمنستان

6.97

4

24

کویت

6.55

5

28

عربستان سعودی

6.02

6

33

قطر

6.01

7

34

گرجستان

6

8

36

تاجیکستان

6

9

37

قزاقستان

5.86

10

40

عمان

5.01

11

51

قرقیزستان

4.9

12

54

ارمنستان

3.8

13

84

پاکستان

3.4

14

96

آذربایجان

3.1

15

99

لبنان

3

16

106

اردن

2.75

17

110

رژیم اشغالگر قدس

2.66

18

113

ترکیه

2.29

19

123

امارات

2.28

20

124

بحرین

1.99

21

135

مصر

1.54

22

140

جمهوری اسلامی ایران

0.36

23

164

یمن

0.86-

24

173

میانگین منطقه

4.37

-----

 

 

بر اساس جدول زیر کشورهای عراق، کویت و ارمنستان از نقطه نظر تغییر رتبه، بهترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه تجربه کرده اند و از سویی دیگر کشورهای ترکیه، لبنان، مصر و قطر از نقطه نظر تغییر رتبه بدترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه در فاصله 2 سال 2010 تا 2012 تجربه کردند.

 

رتبه ایران از 18 در 2010 به 23 در سال 2012 رسیده است

و دارای 5 رتبه نزول جایگاه است.

 

جدول مقایسه رتبه رشد اقتصادی کشورهای منطقه در 2010 و 2012

 

کشور

2012

2010

تغییر رتبه

عراق

1

22

21

ترکمنستان

2

2

0

ازبکستان

3

4

1

تاجیکستان

4

8

4

گرجستان

5

9

4

کویت

6

17

11

قطر

7

1

6-

عربستان سعودی

8

13

5

قزاقستان

9

7

2-

افغانستان

10

5

5-

عمان

11

14

3

امارات متحده عربی

12

19

7

ارمنستان

13

21

8

آذربایجان

14

11

3-

پاکستان

15

16

1

اردن

16

20

4

ترکیه

17

3

14-

رژیم اشغالگر قدس

18

12

6-

لبنان

19

6

13-

بحرین

20

15

5-

مصر

21

10

11-

قرقیزستان

22

23

1

جمهوری اسلامی ایران

23

18

5-

 

/ 0 نظر / 14 بازدید