کتاب حماسی دده قورقود

 

 

اکثر  دانشگاههای بزرگ دنیا آن را از شاخه های تخصصی زبان ترکی تدریس می کنند

و ترجمه های آن در ادبیات زبانهای دیگر نیز وارد  شده است.

داستانهای دده قورقود به 1375 سال پیش برمی گردد

اما قدیمی ترین نسخه خطی استنساخ شده از آن مربوط به سال 444 قمری است

و شانزده سال بعد باید جشن هزاره نسخه خطی آن برپا گردد

و یونسکو سال 1999 را به نام دده قورقورد نام گذاری کرده بود

 

 مطلب زیبا کتاب دده قورقود :

ترجمه خانم عزبدفتر و آقای حریری اکبری

:::::

اکنون کجا هستند؟

آنانی که می گفتند  : این دنیا از آن ماست

زمان جنگید و شد چیره

و خاک تیره پنهان کرد  آنان را

کدامین وارث اکنون صاحب دنیای بر باد است ؟

همین دنیا که مردم باز می آیند و می کوچند.

همین دنیا که پایانش فقط مرگ است و دیگر هیچ ....

 

/ 0 نظر / 16 بازدید