زیبایی ریاضیات

 

اینشتین:

ما در فیزیک تا زمانی که اثبات های ریاضی هستند

                                                     چیزی را آزمایش نخواهیم کرد.

 

 هانری پوانکاره:

- دانشمند ، طبیعت را به خاطر فایده اش مطالعه نمی کند

، آن را برای این مطالعه می کند که از آن لذت می برد

و چون طبیعت زیباست از آن لذت می برد .

اگر طبیعت زیبا نبود، ارزش شناختن نداشت

و اگر طبیعت ارزش شناختن نداشت،

                           زندگی هم ارزش زیستن نداشت.

البته، من در اینجا از آن گونه زیبایی که حواس را متأثر می کند

، یعنی از زیبایی اوصاف و ظواهر، سخن نمی گویم؛

نه به این جهت که این زیبایی ها را دست کم بگیرم،

نه چنین نیست، اما این زیبایی ربطی به علوم ندارد،

منظورم زیبایی ژرف تری است

که از نظم هماهنگ اجزا بوجود می آید و تنها هوش ناب قادر به درک آن است.

 

 

فیثاغورس:

بدون ریاضیات شاید هنر و ادبیات داشته باشیم

                      ولی تکنولوژی و صنعت هرگز چیزی در جهان وجود ندارد

                                                                   که با عدد قابل بیان نباشد .

 

 

 

دکارت:

- هر راه حلی که برای مساله ای پیدا می کنم

                             به عنوان سر مشق به من کمک می کند

                                                    تا مساله های دیگر را هم به نتیجه برسانم.

 

 

 برتراند راسل:

- ریاضیات هیچ حقیقتی ندارد

                   اما بالاترین زیبایی را داراست. 

یک زیبایی سرد و جدی، درست مانند یک تندیس، به طور شگفت انگیزی محض، و توانا در نهایت جدیت، به طوری که تنها بزرگترین ِ هنرمندان می توانند این گونه باشند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید