انسان همچون رودخانه

 

سخنان زیبا

 

"مهاتما گاندی" :

- ما به زودی بنیاد اخلاق را از دست می دهیم.

                                          ما از مذهب دست کشیده ایم.

         هیچ چیز مانند مذهب نمی تواند بر اخلاق چیره شود.

به عنوان مثال یک فرد مذهبی نمی تواند خائن، ظالمیا هرزه باشد.

و تمایل دارد در راه خدا قدم بردارد.

 

- نادرستی هرچند هم که درباره آن تبلیغات فراوان به عمل آید

                                            حقیقت نخواهد شد

و حقیقت هم هرچند هیچ کس آنرا نبیند،

                                       نادرست نخواهد شد.  

 

 
/ 0 نظر / 12 بازدید