پرستش به مستی است

 

غزلی از علامه محمد حسین طباطبایی:

 

همی گویم و گفته ام بارها                                              بود  کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستی است در کیش مهر                                   برون اند زین جرگه  هشیارها
به شادی و آسایش و خواب و خور                                         ندارند کاری دل  افگارها
به جز اشک چشم و به جز داغ دل                                      نباشد به دست  گرفتارها

کشیدند در کوی دلدادگان                                                 میان دل و کام،  دیوارها
چه فرهادها مرده در کوهها                                               چه حلاجها رفته بر  دارها
چه دارد جهان جز دل و مهر یار                                            مگر توده هایی ز  پندارها

ولی رادمردان و وارستگان                                                    نبازند هرگز به  مردارها
مهین مهر ورزان که آزاده اند                                                    بریزند از دام جان  تارها

به خون خود آغشته و رفته اند                                           چه گلهای رنگین به  جوبارها

بهاران که شاباش ریزد سپهر                                           به دامان گلشن ز  رگبارها

کشد رخت،سبزه به هامون و دشت                                          زند بارگه ،گل به  گلزارها
نگارش دهد گلبن جویبار                                                          در آیینه ی آب،  رخسارها

رود شاخ گل در بر نیلفر                                                             برقصد به صد ناز  گلنارها
درد پرده ی غنچه را باد بام                                                        هزار آورد نغز  گفتارها
به آوای نای و به آهنگ چنگ                                                   خروشد ز سرو و سمن،  تارها

به یاد خم ابروی گل رخان                                                       بکش جام در بزم می  خوارها
گره از راز جهان باز کن                                                            که آسان کند باده،  دشوارها
جز افسون و افسانه نبود جهان                                               که بستند چشم  خشایارها
به اندوه آینده خود را مباز                                                        که آینده خوابی  است چون پارها

                  فریب جهان مخور زینهار                                    

                                                                                      که در پای این  گل بود خارها

                   پیاپی بکش جام و سرگرم باش                                           

                                                                                      بهل گر بگیرند  بیکارها

 

                                                 

/ 1 نظر / 19 بازدید
khaterangi

سلامم به گرمای قلب تو دوست،دلم لحظه ای با دلت روبروست بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را بنامت کنم خط رنگی.آی آررابه خاطربسپارید. (عاشقانه می خوانم توراصدبارسلامت می کنم یک بارسلامم گرکنی صدبارنگاهت می کنم) تمام عاشقانه های کاربردی دربزرگترین وب سایت عاشقانه باپیج رنک1 درخط رنگی منتظرتان هستیمkhaterangi.ir