سخنانی از آلبرت اینشتین

 

 

سخنانی زیبا و ماندگار  از  آلبرت اینشتین :


-  من آنقدر هنرمند هستم

             که در خیال خود آزادانه ترسیم کنم.

                                               خیال مهمتر از دانشاست.

      دانش محدود است ولی خیال دنیا را در بر میگیرد. 

 

 - هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛

 

- برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است.

 

- فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد.

 

- ما نمی توانیم

            مسائل را با همان طرز فکری که آنرا ایجاد کرده است حل کنیم .

 

- سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.

 

- پدیده حیات با فیزیک و شیمی قابل توجیه نیست .

 

- دنیا جای خطرناکی برای زندگی است.

نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند

و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.

 

- من هرگز به آینده فکر نمی کنم زیرا به زودی خواهد آمد.

 

رمز ابدی جهان قابل درک بودن آن است .

.یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود

فرار از زندگی روزمره است.

 

 

 

- علوم بدون مذهب فلج و مذهب بدون علم کور است .

 

- افکار بزرگ معمولا با مخالفت شدید مغزهای ضعیف مواجه میشود .

 

- علوم قابل توجه هستند

ولی نه به اندازه ای که شخص زندگی خود را تنها بر اساس آن بگذارد.

 

- رمز خلاقیت ،دانستن چگونه پنهان شدن منابع شما است .

 

- کل علوم چیزی بجز به جز بازآ یی هر روز تفکرات نیست .

 

- حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه سربلند بیرون آید.

 

- زندگی مثل دوچرخه سواری است.

                            برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.

 

/ 0 نظر / 43 بازدید