داستان زیبا : شما دوست من هستید

 


یکی بود یکی نبود، یک بچه کوچیک بداخلاقی بود.
پدرش به او یک کیسه پر از میخ و یک چکش داد و گفت
هر وقت عصبانی شدی، یک میخ به دیوار روبرو بکوب.
 
 
 
روز اول پسرک مجبور شد 37 میخ به دیوار روبرو بکوبد.
در روزها و هفته ها ی بعد که پسرک توانست خلق و خوی خود را کنترل کند و کمتر عصبانی شود، تعداد میخهایی که به دیوار کوفته بود رفته رفته کمتر شد.
پسرک متوجه شد که آسانتر آنست که عصبانی شدن خودش را کنترل کند تا آنکه میخها را در دیوار سخت بکوبد.
بالأخره به این ترتیب روزی رسید که
پسرک دیگر عادت عصبانی شدن را ترک کرده بود و موضوع را به پدرش یادآوری کرد.
پدر به او پیشنهاد کرد که حالا به ازاء هر روزی که عصبانی نشود، یکی از میخهایی را که در طول مدت گذشته به دیوار کوبیده بوده است را از دیوار بیرون بکشد.
 
روزها گذشت تا بالأخره یک روز پسر جوان به پدرش روکرد و گفت همه میخها را از دیوار درآورده است.
پدر، دست پسرش را گرفت و به آن طرف دیواری که میخها بر روی آن کوبیده شده و سپس درآورده بود، برد.
پدر رو به پسر کرد و گفت:
« دستت درد نکند، کار خوبی انجام دادی ولی به سوراخهایی که در دیوار به وجود آورده ای نگاه کن !! این دیوار دیگر هیچوقت دیوار قبلی نخواهد بود. پسرم وقتی تو در حال عصبانیت چیزی را می گوئی مانند میخی است که بر دیوار دل طرف مقابل می کوبی. تو می توانی چاقوئی را به شخصی بزنی و آن را درآوری، مهم نیست تو چند مرتبه به شخص روبرو خواهی گفت معذرت می خواهم که آن کار را کرده ام، زخم چاقو کماکان بر بدن شخص روبرو خواهد ماند. یک زخم فیزیکی به همان بدی یک زخم شفاهی است. دوست ها واقعاً جواهر های کمیابی هستند ، آنها می توانند تو را بخندانند و تو را تشویق به دستیابی به موفقیت نمایند. آنها گوش جان به تو می سپارند و انتظار احترام متقابل دارند و آنها همیشه مایل هستند قلبشان را به روی ما بگشایند.»
پس :

 اگر  در دیوار قلب هم
                                حفره ای ایجاد کرده ایم
                                                              همدیگر را  ببخشیم.
 
 
 
پشت سرمن قدم برندار،
 چون ممکن است راه رو خوبی نباشم، 
قبل ازمن نیز قدم برندار، ممکن است من پیرو خوبی نباشم 
همراه من قدم بردار و دوست خوبی برای من باش
 
 
 
 
/ 2 نظر / 8 بازدید
امیرشرافتی

حسین جان خیلی جالب بود منکه تحت تاثیر قرارگرفتم دیگرسعی میکنم کمترعصبانی شوم

امیرشرافتی

سلام حسین جان خیلی جالب وآموزنده بود دیگرسعی میکنم کمترعصبانی شوم