ما مهره​ای در دست تو

 

غزلی زیبا از مولوی :

 

ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا

                                                             از آسمان آمد ندا کای ماه رویان الصلا

 

ای سرخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان

                                                               بگرفته ما زنجیر او بگرفته او دامان ما

 

آمد شراب آتشین ای دیو غم کنجی نشین

                                                     ای جان مرگ اندیش رو ای ساقی باقی درآ

 

ای هفت گردون مست تو ما مهره​ای در دست تو

                                                  ای هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبا

 

ای مطرب شیرین نفس هر لحظه می​جنبان جرس

                                               ای عیش زین نه بر فرس بر جان ما زن ای صبا

 

ای بانگ نای خوش سمر در بانگ تو طعم شکر

                                                       آید مرا شام و سحر از بانگ تو بوی وفا

 

بار دگر آغاز کن آن پرده​ها را ساز کن

                                                   بر جمله خوبان ناز کن ای آفتاب خوش لقا

 

خاموش کن پرده مدر سغراق خاموشان بخور

                                                      ستار شو ستار شو خو گیر از حلم خدا

 

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
رضا

معلم پای تخته داد میزد صورتش از خشم گلگون بود و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود ولی آخر کلاسیها لواشک بین خود تقسیم می کردند وآن یکی در گوشه‌ای دیگر «جوانان» را ورق می زد. برای اینکه بیخود های‌و هو می کرد و با آن شور بی‌پایان تساویهای جبری را نشان می‌داد با خطی خوانا بروی تخته‌ای کز ظلمتی تاریک غمگین بود تساوی را چنین بنوشت : یک با یک برابر است از میان جمع شاگردان یکی‌برخاست همیشه یک نفر باید بپاخیزد... به آرامی سخن سر داد: تساوی اشتباهی فاحش و محض است نگاه بچه‌ها ناگه به یک سو خیره گشت و معلم مات بر جا ماند و او پرسید: اگر یک فرد انسان، واحد یک بود آیا یک با یک برابر بود؟ سکوت مدهوشی بود و سوالی سخت معلم خشمگین فریاد زد آری برابر بود و او با پوزخندی گفت: اگر یک فرد انسان واحد یک بود آنکه زور و زر به دامن داشت بالا بود و آنکه قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود؟ اگر یک فرد انسان واحد یک بود آنکه صورت نقره گون، چون قرص مه می‌داشت بالا بود وآن سیه چرده که می نالید پایین بود؟ اگر یک فرد انسان واحد یک بود این تساوی زیر و رو می شد حال می‌پرسم یک اگر با یک برابر بود

Lidoma

سلام دوست من.وب زيبايي داري.اگه وقت کردي به وب منم سر بزن و نظرتو مطرح کن ‌ ‌‌ ‌ ‌‌